Webmaster

Deze website bevat allemaal informatie over onze scoutseenheid. Voor vragen en/of opmerkingen over de inhoud, contacteer de (eenheids)leiding.

Vragen, opmerkingen en/of (terugkomende) foutmeldingen over de structuur van deze website, mag je naar onderstaand adres doorsturen.

Even toelichten: Alle e-mail adressen op deze site worden weergegeven zonder at (@) of zonder punten. Zo kunnen de zogenoemde spam-bots minder snel het vertoonde mailadres gebruiken om te spammen. Hopelijk zijn er hiermee niet te veel problemen, anders: stuur gerust even een mail naar datzelfde adres.