De Vlievleger

264 FOS open scouting – Kessel-Lo

Login
RSS Feed

Algemeen

Wij zijn de 264e eenheid ‘De Vlievleger’ Kessel-Lo (Leuven) van FOS Open Scouting. Ons spel van scouting staat open voor iedereen en we vertrekken niet vanuit een bepaalde geloofsovertuiging maar vanuit een pluralistische, open kijk op de samenleving.
We organiseren activiteiten per leeftijdsgroep:

  • bevers (5-7j)
  • welpen (8-11j) VOLZET
  • jong – givers (12-14j)
  • givers (15-17j)
  • seniors (voorbereidend jaar leiding).

Je kind is welkom vanaf het scoutsjaar dat hij/zij zes wordt. Voor het scoutsjaar 2023 – 2024 zijn dat dus al de kinderen die geboren zijn voor september 2018.

Wanneer?

Elke zaterdag van het schooljaar zijn er scoutsvergaderingen tussen 14u en 17u.

Mag ik eens komen proberen?

Natuurlijk! Indien er nog plaats is mogen nieuwe leden doorlopend starten. Je mag vier opeenvolgende zaterdagen komen proberen. Daarna zou het lidgeld betaald moeten worden om verzekerd te zijn.

Als je voor de eerste keer komt, gelieve dan onderstaande informatie alvast door te mailen naar info@devlievleger.be en na te vragen of er nog plaats is.

Voornaam en naam:
Geboortedatum:
Adres:
GSM-nummer ouder(s):
E-mailadres:
Eventuele opmerkingen (allergieën, dingen waar we op moeten letten…) :

Alvast bedankt!

Hoe schrijf ik mij in?

Schrijf je in op de wachtlijst*

*Door de grote leden instroom van de afgelopen jaren zijn we genoodzaakt om te werken met een wachtlijst en een maximaal aantal beschikbare plaatsen per geboortejaar. Daarbij geldt vol = vol. Wanneer er plaatsen vrij zijn of vrijkomen, worden leden van de wachtlijst toegelaten in volgorde van inschrijving. Kinderen op de wachtlijst waarvan al een broer of zus aangesloten is bij onze vereniging krijgen voorrang.

Het lidgeld bedraagt 65 euro per kind.

Als de betaling van het lidgeld voor jullie gezin minder vanzelfsprekend is, dan zijn wij in staat het lidgeld terug te schroeven. Dit in samenwerking met “Solidariteit Op Maat” van FOS. Hiervoor neem je best contact op met de eenheidsleiding voor/na de vergaderingen of via mail: info@devlievleger.be

Tegemoetkoming ziekenfonds

Bijna alle ziekenfondsen betalen het kampgeld (deels) terug. Ook weekends worden vaak terugbetaald. Hoeveel dit is, is per mutualiteit anders.
Soms moet je een kopie maken van de lidkaart, soms een formulier downloaden en laten invullen door de groepsleiding. De papieren die je hiervoor nodig hebt kan je online vinden. Je kan deze invullen en voor of na de scouts afgeven aan één van de groepsleiding. Zij zetten er dan ter plaatse een stempel en/of handtekening op. Gelieve deze papieren niet via mail door te sturen.

Meer info zie:

Christelijke Mutualiteit (CM)
Partena
Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Waar?

Onze lokalen kan je vinden in de Schoolstraat 29 te Kessel-Lo. Loop tot helemaal achteraan de Schoolstraat, en volg het kleine padje links naar een groene poort, waar je ons terrein op kan tot aan de grijze lokalen.

Voor meer informatie over onze werking kan je terecht op deze website of kan je ons contacteren via info@devlievleger.be.