De Vlievleger

264 FOS open scouting – Kessel-Lo

Login
RSS Feed

Inschrijven scoutsjaar 2022 – 2023

INSCHRIJVING NIEUWE LEDEN 

Door de grote leden instroom van de afgelopen jaren zijn we genoodzaakt om te werken met een wachtlijst en een maximaal aantal beschikbare plaatsen per geboortejaar. Daarbij geldt vol = vol. Wanneer er plaatsen vrij zijn of vrijkomen, worden leden van de wachtlijst toegelaten in volgorde van inschrijving. Kinderen op de wachtlijst waarvan al een broer of zus aangesloten is bij onze vereniging krijgen voorrang.

  • Bevers (5 – 7 jaar): 4 plaatsen
  • Welpen (8 – 11 jaar): VOLZET
  • Jong-givers (12 – 14 jaar): 1 plaats
  • Givers (15 – 17): 10 plaatsen

INSCHRIJVEN WACHTLIJST

Het lidgeld bedraagt 65 euro. 

Huidige leden schrijven zich in via KEEO (zie verstuurde mail)

No tags.